facebook

Център за обучителни ресурси

Архив на обученията

 

 Архив на обученията за академичната 2022-2023 г.

 

24.03.2023 г. 

Обучение (Втора част): "Обучителни възможности на телевизионното студио в Радио-телевизионен център"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов

 23.03.2023 г.

Обучение: "Академично консултиране и оценяване на студенти с дислексия"

Лектор: доц. д-р Екатерина Тодорова

16.03.2023 г. 

Обучение: „Употреба на софтуер за проследяване на плагиатство – StrikePlagiarism”

Гост-лектор: Доника Гавова (продуктов мениджър на StrikePlagiarism)

13.03.2023 г.

Обучение: "Късометражното кино в часовете по Чуждоезиково обучение - защо, кога и как?"

Лектор: преп. Камелия Джурелова 

10.03.2023 г. 

Обучение (Първа част): "Технологични възможности на телевизионното студио в Радио - телевизионен център"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов

08.03.2023 г. 

Преподавателско кафене на тема "Преподаване чрез казуси"

Лектор: проф. д-р Людмил Георгиев

02.03.2023 г.  

Обучение: "Voicemeeter - виртуално управление на аудио потоци"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов

01.03.2023 г. 

Обучение: "Изготвяне на презентации в Canva и Prezi"

Лектор: доц. д-р Полина Михова

22.02.2023 г.

Съвместно събитие с Българо-американската комисия за образователен обмен "Fulbright" и Центъра за кариерно развитие

Тема: „Стипендии „Fulbright” - възможности за магистърски и докторски програми и академична дейност в САЩ през учебната 2024-25 г.“

08.02.2023 г.

Преподавателско кафене на тема: „SMART GAMES: DESIGNING AND CUSTOMIZING SERIOUS GAMES FOR YOUR COURSES“. Съвместно събитие (уъркшоп) в две части с депатраментите Администрация и управление, Чужди езици и култури, Политически науки, Медии и комуникация.

Гост–лектор: Джон Кенрайт (от Университета в Гренобъл)

02.02.2023 г.

Обучение „Рабта с Excel (трето ниво) – връзки между таблици, пивот таблици“ 

Лектор: Антония Хаджийска

 25.01.2023 г.

 Обучение (Втора част) „Дизайн на обучение отчитащо индивидуалните различия“              

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

20.01.2023 г.

Обучение „Работа със сайта на НБУ“

Лектори: Маргарита Павлова и Васил Йорданов

18.01.2023 г.

Обучение (Първа част)„Индивидуални различия в ученето“

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

13.01.2023 г.

Обучение „Функции на системата S1 (продължение)“

Лектор: Донна Астакова

11.01.2023 г.

Преподавателско кафене на тема „Управление на страха от пътуване (ходофобия) и комуникация в чуждоезикова среда“ (тема, предвидена по проект ERUA)

Лектор: доц. д-р Маргарита Станкова

06.01.2023 г.

Обучение „Excel (второ ниво) – формули, графики и процент от число“

Лектор: Антония Хаджийска

19.12.2022 г.

Обучение „Файлови формати и мултимедия“

Лектор: доц. д-р Венцислав Джамбазов

16.12.2022 г.

Обучение „Word в помощ на преподавателя“

Лектор: доц. д-р Албена Павлова

14.12.2022 г.

Преподавателско кафене на тема „Поколенческо несъответствие във висшето образование“ (тема, предвидена по проект ERUA)

Лектор: проф. д-р Людмил Георгиев

07.12.2022 г.

Обучение „Акредитация и други функции на системата S1“

Лектор: Десислава Симеонова

02.12.2022 г.

Обучение „Работа с Excel – базово ниво“

Лектор: Антония Хаджийска

29.11.2022 г.

Обучение „Тестове в MOODLE“

Лектор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев 

25.11.2022 г.

Обучение „Word в помощ на преподавателя“

Лектор: доц. д-р Албена Павлова

21.11.2022 г.

Обучение „Как оценяваме студенти от минали години?“

Лектори: гл. ас. д-р Ваня Хаджиева и доц. д-р Кристиян Постаджиян

14.11.2022 г.

Обучение „Новости в платформата MOODLE НБУ“

Лектор: доц. д-р Венцислав Джамбазов

09.11.2022 г.

Преподавателско кафене – въвеждащо семинарно занятие

Модератор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев