facebook

Център за обучителни ресурси

Архив на обученията

 

 Архив на обученията за академичната 2023-2024 г.

 

21.05.2024 г. 

Обучение: "Висшето образование като предпоставка за постигане на устойчиво развитие"

Лектор: доц. д-р Надежда Димова 

20.05.2024 г. 

 Обучение: "Възможности за иновации в аудиторията чрез методът LEGO® SERIOUS PLAY®"

Водещ: Димитър Стоев (сертифициран PMP®, PRINCE2 Practitioner и Lego® Serious Play® Facilitator)

Модератор: гл. ас. д-р Георги Няголов

17.05.2024 г.

Обучение: "Равнопоставеност между половете в НБУ - правни и институционални аспекти"

Лектор: доц. Ивайло Стайков д.н.

 09.05.2024 г.

Преподавателско кафене на тема:"Етика и протокол в академичната дейност"

Лектор: доц. д-р Георги Пеев

 25.04.2024 г.

 Обучение: "Електронно СВ на курс"

Лектор: доц. д-р Кристиян Постаджиян

24.04.2024 г. 

Обучение: "Европейският акт за изкуствения интелект - какво трябва да знае един преподавател?"

Лектор: ас. д-р Четин Казак 

23.04.2024 г. 

Обучение: "Дигитална колекция „Литература за учебен процес“ в полза на преподаването"

Лектор: Мария Стоянова (заместник-директор, Библиотека) 

 18.04.2024 г.

Обучение: "Академично присъствие в социалните мрежи - нетикет и възможности"

Лектор: ас. д-р Жюстин Томс

 16.04.2024 г.

Обучение (онлайн и присъствено)

Тема: "Отчитане на хоноруваните преподаватели в e-teacher"

Лектор: Никол Андреева 

11.04.2024 г. 

Преподавателско кафене

Тема:"Преподаване чрез образи"

Лектори: проф. д-р Людмил Георгиев и преп. Дария Лазаренко 

 09.04.2023 г.

Обучение "Използване на безплатен софтуер за аудио и видео монтаж и обработка"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов 

02.04.2024 г. 

Обучение "Лев или евро: познаваме ли парите и валутите?"

Лектор: доц. д-р Ирена Николова

28.03.2024 г. 

Обучение "Проекти - хармонизиране на ресурси (вътрешни и външни) и интереси (професионални и институционални)"

Лектори: д-р Мариета Цветкова и Росена Томова 

 21.03.2024 г.

 Онлайн обучение в курс "Преподавателско кафене" в Мудъл

Тема:"Начално обучение за работа с електронните платформи Е-преподавател и Moodle за хонорувани преподаватели"

Лектор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев 

 21.03.2024 г. 

 Обучение "Приложение на изкуствения интелект в преподаването"

Лектор: доц. д-р Венцислав Джамбазов

19.03.2024 г. 

Обучение "Езикът на тялото в преподаването"

Лектор: доц. д-р Анна Пампулова

 14.03.2024 г.

Обучение "Начално обучение за работа с електронните платформи Е-преподавател и Moodle за хонорувани преподаватели"

Лектор: доц. д-р Албена Павлова 

14.02.2024 г. 

 Преподавателско кафене

Тема:"Комуникация със студентите - споделяне на опит"

Лектори: доц. д-р Албена Павлова и доц. д-р Росен Пасарелски  

12.03.2024 г.

Обучение "Възможности в Canva"

Лектор: Антония Хаджийска 

27.02.2024 г. 

 Съвместно кариерно събитие с  Център за кариерно развитие, Студентски съвет и Fulbright

Представяне на стипендии за академичен обмен „Фулбрайт“ за 2025-26 г.

Водещ: Мария Костова (програмен координатор за български стипендианти в Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“) 

06.02.2024 г. 

Онлайн семинар (на английски) съвместно с Библиотеката на НБУ

EBSCO Webinar for New Bulgarian University

Please join this EBSCO Webinar where we will cover:

1) Content information on the Open Dissertations and Academic Search Complete databases 2) Advanced searching strategies in EBSCOhost.

Гост- лектор: Tibor Foltinsky, Customer Training Specialist, Training Services - Central & Southeast Europe, EBSCO Information Services

25.01.2024 г. 

Тема: "Работа с Windows 11 - нови възможности"

Лектор:  доц. д-р Росен Пасарелски

24.01.2024 г. 

Втора част на обучението "Обучение насочено към учещия"

Тема: "Дизайн на динамично и адаптивно обучение през целия цикъл на учене"

Лектор:  гл. ас. д-р Александър Пожарлиев 

17.01.2024 г. 

Първа част на обучението "Обучение насочено към учещия"

Тема: "Индивидуални различия в ученето"

Лектор:  гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

11.01.2023 г. 

Преподавателско кафене на тема "Преподаване чрез казуси"

Лектор: проф. д-р Людмил Георгиев 

10.01.2024 г. 

Обучение "Съвети към авторите на научни публикации за успешно публикуване в индексирани издания"

Гост - лектор: Христина Шербанова (Бикам Плюс ООД - Представителство на Clarivate Analytics за България) 

 14.12.2023 г.

Преподавателско кафене на тема "Има нещо гнило в Дания - два метода на преподаване в университета в Роскилде"

Лектор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

12.12.2023 г. 

 Обучение "Бързо ориентиране в проектна конкурсна документация"

Лектор: д-р Мариета Цветкова  

 07.12.2023 г.

Обучение "Запознаване с новостите на критериалната система на НАОА за акредитация на професионални направления"

Лектор: доц. д-р Юлияна Гълъбинова

06.12.2023 г. 

Обучение "Excel - връзки между таблици и пивот таблици (Трето ниво)"

Лектор: Антония Хаджийска 

30.11.2023 г. 

Обучение "GenAI : някои идеи за оценяване на умения по чужд език в условията на ИИ"

Лектори: преп. Десислава Дуриданова, преп. Вержиния Велкова и преп. Симона Бали 

 23.11.2023 г.

Обучение "Ключови умения за изследвания - ChatGPT"

Лектор: д-р Людмил Дуриданов 

23.11.2023 г. 

 Обучение "Работа с дипломанти онлайн и присъствено - добри практики"

Лектор: гл. ас. д-р Ваня Хаджиева 

17.11.2023 г. 

Обучение "Тънкости за работа в Word"

Лектор: доц. д-р Албена Павлова

 17.11.2023 г.

Обучение "Казуси и проблеми при изготвяне на учебния график"

Лектори: доц. д-р Кристиян Постаджиян и Весела Борисова

 14.11.2023 г.

Обучение "Excel - формули, графики и процент от число (второ ниво)"

Лектор: Антония Хаджийска

08.11.2023 г. 

 Преподавателско кафене на тема "Учене чрез опит и симулации на решаване на проблеми"

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

07.11.2023 г. 

Обучение "Работа с Excel - базово ниво"

Лектор: Антония Хаджийска 

27.10.2023 г. 

Обучение "Начално обучение за работа с електронните платформи Е-преподавател и Moodle"

Лектори: гл. ас. д-р Ваня Хаджиева и Антония Хаджийска 

26.10.2023 г. 

Обучение "Самооценяване и оценяване от колеги – работа с инструмент Работилница (Workshop) в Moodle"

Лектор: гл. ас. д-р Христина Костадинова

 25.10.2023 г.

 Обучение "Техническо настройване на online тестове за дистанционно изпитване в Moodle и изграждане на банка с въпроси към тях"

Лектор: ас. д-р Ивайло Малинов

 20.10.2023 г.

Обучение "Изготвяне на индивидуални програми"

Лектор: Лилия Колова 

 11.10.2023 г.

Преподавателско кафене

Тема: „Как помагаме на студенти със специални потребности – добри и работещи практики"

Лектор:  доц. д-р Екатерина Тодорова

 

 

 

 

 

Архив на обученията за академичната 2022-2023 г.

 

 

 26.09.2023 г.

Обучение  "Начално обучение за работа с електронните платформи Е-преподавател и Moodle"

Лектори: доц. д-р. Албена Павлова и Антония Хаджийска

 18.09.2023 г.

 Обучение "Работа с осъвременения електронен формуляр за атестация на щатните преподаватели"

Лектор: доц. д-р Кристиян Постаджиян

27.07.2023 г. 

Обучение  "Excel - връзки между таблици и пивот таблици"

 Лектор: Антония Хаджийска

26.07.2023 г. 

Обучение  "Excel - формули, графики и процент от число (второ ниво)"

 Лектор: Антония Хаджийска

 10.07.2023 г.

Обучение  "Работа с Excel - базово ниво"

 Лектор: Антония Хаджийска

 23.06.2023 г.

Обучение "Влияние на еврото върху икономиката и нас"

Лектор: доц. д-р Ирена Николова

 22.06.2023 г.

Обучение "Процедура по издаване на материали пред издателството на НБУ"

Лектор: доц. д-р Катерина Йочева

21.06.2023 г. 

  Обучение "Приложение на Google - инструментите в административната работа на департаментите"

Лектор: Християна Стоименова

 20.06.2023 г.

Обучение "ChatGPT - враг или съюзник?"

Лектор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

14.06.2023 г. 

Преподавателско кафене на тема "Доброволческото учене или ученето чрез каузи - добра кауза ли е?"

Лектор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев

13.06.2023 г.

Обучение "Power Point – акценти и особености"

Лектор: гл. ас. д-р Румяна Стефанова

08.06.2023 г. 

 Обучение "Подходи за работа със студенти със специални образователни потребности"

Лектор: доц. д-р Екатерина Тодорова 

 08.06.2023 г.

Обучение "Изкуственият интелект – възможност и/ли предизвикателство в часовете по чужд език?"

Лектор: Десислава Дуриданова и Вержиния Велкова

06.06.2023 г. 

Обучение "Създаване и споделяне на онлайн таблици и анкети в Google"

Лектор: Теодора Минчева

31.05.2023 г. 

Обучение "Изкуственият интелект – възможност и/ли предизвикателство в часовете по чужд език?"

Лектор: Десислава Дуриданова и Симона Георгиева-Бали

 23.05.2023 г.

Обучение "Визуалното обучение и тайните на доброто презентиране"

Лектор: гл. ас. д-р Румяна Стефанова 

18.05.2023 г. 

Oнлайн кръгла маса за въпроси, мнения и предложения към екипа на StrikePlagiarism.com

Линк: 

https://us02web.zoom.us/j/84459216178?pwd=ZlpCcXNOT3EvTERXdWhFK0VqZkwyQT09 

 18.05.2023 г.

Обучение "Въвеждане на данни в Регистър на академичния състав на сайта на НАЦИД"

Лектор: Ивелина Вутова   

17.05.2023 г. 

Обучение "Стратегии за справяне с агресията в университета"

Лектор: гл. ас. д-р Светлозар Василев  

 16.05.2023 г.

Обучение "Популяризиране на резултати от проекти чрез депозиране в Научния електронен архив на НБУ"

Лектор:  д-р Радостина Тодорова

11.05.2023 г. 

Обучение "Тестовете в Moodle - разнообразието"

Лектор: преп. Галина Величкова 

 10.05.2023 г.

Преподавателско кафене, откриващо международната седмица на коучинга с мероприятието „Опитай коучинг“

Тема на лекцията: „Коучинг подходи в преподаването“

Лектори:Теодора Каменова (Председател на ICF България),  доц. д-р Мария Иванова  и други коучове от International Coach Federation 

 26.04.2023 г.

Втора част на обучението "Обучение насочено към учещия"

Тема: "Дизайн на динамично и адаптивно обучение през целия цикъл на учене"

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев 

 26.04.2023 г.

Обучение "От връзки до възможности: Ефективно използване на LinkedIN"

Лектор: Кръстина Петрова 

21.04.2023 г. 

Обучение "Тънкости за работа в Word"

Лектор:  доц. д-р Албена Павлова

 19.04.2023 г.

Първа част на обучението "Обучение насочено към учещия"

Тема: "Индивидуални различия в ученето"

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

 12.04.2023 г.

Преподавателско кафене на тема "Отворен достъп за отворена наука: видове публикуване с отворен достъп и ползи за учените"

Лектор: д-р Радостина Тодорова

 06.04.2023 г.

Обучение "Концепции за изготвяне на индивидуални програми"

Лектор: Лилия Колова  

 06.04.2023 г.

Обучение "Новите предизвикателства при общуването с изкуствения интелект"

Лектор: д-р Людмил Дуриданов 

 30.03.2023 г.

Обучение "Основни функции на системата S1"

Лектор: Донна Астакова

30.03.2023 г. 

Обучение "Ключови умения за общуване"

Лектор: д-р Людмил Дуриданов

24.03.2023 г. 

Обучение (Втора част): "Обучителни възможности на телевизионното студио в Радио-телевизионен център"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов

 23.03.2023 г.

Обучение: "Академично консултиране и оценяване на студенти с дислексия"

Лектор: доц. д-р Екатерина Тодорова

16.03.2023 г. 

Обучение: „Употреба на софтуер за проследяване на плагиатство – StrikePlagiarism”

Гост-лектор: Доника Гавова (продуктов мениджър на StrikePlagiarism)

13.03.2023 г.

Обучение: "Късометражното кино в часовете по Чуждоезиково обучение - защо, кога и как?"

Лектор: преп. Камелия Джурелова 

10.03.2023 г. 

Обучение (Първа част): "Технологични възможности на телевизионното студио в Радио - телевизионен център"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов

08.03.2023 г. 

Преподавателско кафене на тема "Преподаване чрез казуси"

Лектор: проф. д-р Людмил Георгиев

02.03.2023 г.  

Обучение: "Voicemeeter - виртуално управление на аудио потоци"

Лектор: ас. д-р Петко Якимов

01.03.2023 г. 

Обучение: "Изготвяне на презентации в Canva и Prezi"

Лектор: доц. д-р Полина Михова

22.02.2023 г.

Съвместно събитие с Българо-американската комисия за образователен обмен "Fulbright" и Центъра за кариерно развитие

Тема: „Стипендии „Fulbright” - възможности за магистърски и докторски програми и академична дейност в САЩ през учебната 2024-25 г.“

08.02.2023 г.

Преподавателско кафене на тема: „SMART GAMES: DESIGNING AND CUSTOMIZING SERIOUS GAMES FOR YOUR COURSES“. Съвместно събитие (уъркшоп) в две части с депатраментите Администрация и управление, Чужди езици и култури, Политически науки, Медии и комуникация.

Гост–лектор: Джон Кенрайт (от Университета в Гренобъл)

02.02.2023 г.

Обучение „Рабта с Excel (трето ниво) – връзки между таблици, пивот таблици“ 

Лектор: Антония Хаджийска

 25.01.2023 г.

 Обучение (Втора част) „Дизайн на обучение отчитащо индивидуалните различия“              

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

20.01.2023 г.

Обучение „Работа със сайта на НБУ“

Лектори: Маргарита Павлова и Васил Йорданов

18.01.2023 г.

Обучение (Първа част)„Индивидуални различия в ученето“

Лектор: гл. ас. д-р Александър Пожарлиев

13.01.2023 г.

Обучение „Функции на системата S1 (продължение)“

Лектор: Донна Астакова

11.01.2023 г.

Преподавателско кафене на тема „Управление на страха от пътуване (ходофобия) и комуникация в чуждоезикова среда“ (тема, предвидена по проект ERUA)

Лектор: доц. д-р Маргарита Станкова

06.01.2023 г.

Обучение „Excel (второ ниво) – формули, графики и процент от число“

Лектор: Антония Хаджийска

19.12.2022 г.

Обучение „Файлови формати и мултимедия“

Лектор: доц. д-р Венцислав Джамбазов

16.12.2022 г.

Обучение „Word в помощ на преподавателя“

Лектор: доц. д-р Албена Павлова

14.12.2022 г.

Преподавателско кафене на тема „Поколенческо несъответствие във висшето образование“ (тема, предвидена по проект ERUA)

Лектор: проф. д-р Людмил Георгиев

07.12.2022 г.

Обучение „Акредитация и други функции на системата S1“

Лектор: Десислава Симеонова

02.12.2022 г.

Обучение „Работа с Excel – базово ниво“

Лектор: Антония Хаджийска

29.11.2022 г.

Обучение „Тестове в MOODLE“

Лектор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев 

25.11.2022 г.

Обучение „Word в помощ на преподавателя“

Лектор: доц. д-р Албена Павлова

21.11.2022 г.

Обучение „Как оценяваме студенти от минали години?“

Лектори: гл. ас. д-р Ваня Хаджиева и доц. д-р Кристиян Постаджиян

14.11.2022 г.

Обучение „Новости в платформата MOODLE НБУ“

Лектор: доц. д-р Венцислав Джамбазов

09.11.2022 г.

Преподавателско кафене – въвеждащо семинарно занятие

Модератор: гл. ас. д-р Христо Чукурлиев