facebook

Център за обучителни ресурси

 

Център за обучителни ресурси

 

Центърът за обучителни ресурси е създаден да съдейства за повишаването на професионалната квалификация на преподавателите и академичната администрация на НБУ, като ги обучава в използването на съвременни методи, форми и техники за преподаване, умения за работа в екип и приобщаване, управление на конфликти и време, на комуникационни умения, както и на работа с технически средства и електронните системи на НБУ.

 

Центърът организира групови обучения и семинари по актуални въпроси, както и поддържа сесиите на "Преподавателско кафене" - форум за съвременни методи, техники и умения и обмяна на опит между преподавателите на НБУ. Предлагаме ежедневни консултации за работа с електронните ресурси на Университета. Една от целите на Центъра е създаването на единна университетска общност.

 

С програмата за предстоящите обучения, както и с изминалите, може да се запознаете тук: Предстоящи обучения и Архив на обученията

 

 

Контакти

Нов български университет
ул. Монтевидео 21
Център за обучителни ресурси
офис 212, корпус 2
e-mail: cor@nbu.bg

 

Академичен ръководител:
доц. д-р Албена Павлова
e-mail: agpavlova@nbu.bg
тел.: 02/8110 282, в. 22121

 

Специалист:
Антония Хаджийска
e-mail: ahadjiiska@nbu.bg
тел.: 02/8110 382, в. 22122